Χωρίς κατηγορία

Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου, 2019

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους χρήσης (“όροι”, “Όροι χρήσης”) προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://www.dripor.com (η “υπηρεσία”) που λειτουργεί από Oppali IKE (“US”, “εμείς”, ή “μας”).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες όρους. Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Λογαριασμούς

Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό σε εμάς, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση των όρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες που περιλαμβάνονται στον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας αφορά την υπηρεσία μας είτε μια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μετά την επίγνωση τυχόν παραβίασης της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η υπηρεσία και το αρχικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική Oppali IKE ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων της.

Συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες Web

Η υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από Oppali IKE.

Oppali IKE δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι Oppali IKE Δεν είναι υπεύθυνα ή υπεύθυνα, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία που προκαλείται ή εικάζεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε ή μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Καταγγελία

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης των όρων.

Όλες οι διατάξεις των όρων που, από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιώσουν, θα επιβιώσουν από τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί κυριότητας, των αποποιήσεων της εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εάν παραβιάσετε τους όρους.

Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα διακοπεί αμέσως. Εάν θέλετε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας.

Όλες οι διατάξεις των όρων που, από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιώσουν, θα επιβιώσουν από τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί κυριότητας, των αποποιήσεων της εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Η υπηρεσία παρέχεται με βάση το “AS IS” και “AS ΔΙΑΘΕΣΙ”. Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων όρων δεν θα θεωρηθεί παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την υπηρεσία.

Τροποποιήσειςκαι Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση πριν από τυχόν νέους όρους που θα τεθούν σε ισχύ. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας μας μετά την αποτελεσματικότητα αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε απορίες σχετικά με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.